De gemeente Amersfoort wil op het grote weiland naast het Meander Ziekenhuis een zonneweide aanleggen. Op zich een goed plan: alles moet uit de kast worden gehaald om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en zonne-energie is een milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken.
Alleen willen we Amersfoort en de directe omgeving graag een beetje groen houden en vinden we dat de gemeente veel meer werk moet maken van het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven (b.v. in de Isselt), scholen en sporthallen. Als die ruimten benut zijn kunnen zonneweiden altijd nog een oplossing bieden.
Dus: niet tegen zonne-energie, niet tegen zonneweiden, maar eerst andere locaties benutten die niet de groene zoom van Amersfoort vernietigen!