PvdD bovenaan de groene meetlat van Milieudefensie Amersfoort

Milieudefensie Amersfoort wil de groene stemmer graag een handje helpen. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn grondig bestudeerd en getoetst op 21 groene onderwerpen. Bij elk onderwerp zijn 0, 1, 2 of 3 punten toegekend. De partij die in Amersfoort volgens de groene meetlat van Milieudefensie het hoogste scoort is de Partij voor de Dieren met 54 punten. Deze partij wordt op afstand gevolgd door een kopgroep met tussen de 40 en 35 punten, met daarin Christen Unie, D66, Amersfoort 2014 en GroenLinks. Een middengroep met 24 tot 17 groene punten wordt gevormd door DENK, CDA, SP en PvdA. Weinig groene punten wordt gescoord door de achterhoede zoals Lijst Sanders, VVD en tenslotte BPA (2 groene punten).

Er is bekeken wat de partijen van plan zijn op de volgende onderwerpen:

 • hoe nu verder met de Westelijke ontsluiting;
 • fijnstof en beperking van snelheid van auto’s;
 • autoluwe binnenstad;
 • stimuleren fietsverkeer;
 • brommers op benzine;
 • wagenpark gemeente;
 • fietsvergoeding voor ambtenaren;
 • bomen planten en biodiversiteit;
 • gemeentelijk vastgoed energiezuinig;
 • besparingsinitiatieven faciliteren en burgers betrekken;
 • zonne-energie;
 • windenergie;
 • isoleren stimuleren;
 • 0-op de meter;
 • geen houtstook;
 • geen biomassacentrale;
 • overstijgen doelen klimaatakkoord;
 • klimaatadaptatie en regenwater;
 • hittestress;
 • composteren;
 • afval anders scheiden en/of nog extra maatregelen.
Stadsring groen en blauw in plaats van asfalt?

De drukke 8-baans verkeersader die Stadsring heet, vervangen door groene natuur en verkoelend blauw water? Gaat het de komende periode gebeuren? De stad Utrecht heeft na 30 jaar discussie de gedempte Catharijnesingel weer open gegraven. Niemand heeft er daar spijt van dat het water terug is en dat de drukke autobaan uit de binnenstad is verdwenen. Gaat Amersfoort dit voorbeeld volgen met de Stadsring maar dan wel wat sneller?
De PvdA streeft er volgens haar verkiezingsprogramma naar dat Stadsring verdwijnt als barrière tussen oude binnenstad en Zonnehof. Het CDA steunt de plannen om op de Stadsring bomen en stromend water terug te brengen. GL steunt het initiatief van Ring naar Park en wil de Stadsring autoluw maken. D66, PvdD, DENK en ook Amersfoort 2014 willen een autoluwe binnenstad. De VVD is van mening dat mindere verkeer op de Stadsring mogelijk is, als de binnenstad met de auto bereikbaar blijft.

Bomen, kappen? en herplanten!

Er is bij de groene partijen veel aandacht voor de compensatie van gekapte bomen. De CU vindt herplant van 1 boom voor 1 gekapte boom nog voldoende maar het CDA wil een genereuze herplanting eventueel op daken. GL en D66 willen extra bomen planten en wel zo’n 1000 per jaar. Daarbij wil GL niet meer alleen meer kijken naar het aantal (1 op 1) maar ook kijken ook naar de natuurwaarde en bomen niet kappen maar uitgraven en in een ‘bomenbank’ bewaren voor herplant. Biodiversiteit is voor D66 belangrijk bij herplant en een grote gekapte boom wil D66 vervangen door een andere grote boom. De PvdA vindt dat de stad versteend is en dat moet beter met een goede mix van volgroeid en stek. DENK wil de versteende wijken vergroenen en denkt ook aan Postzegelparkjes op braakliggende terreinen. Amersfoort 2014 wil meer inspanning voor behoud van bestaande bomen. De PvdD wil compensatie door per gekapte boom meerdere bomen te planten op basis van grootte. De PvdD is van mening dat Amersfoort moet kappen met kappen!

Westelijke ontsluiting

Als u van mening bent dat de Westelijke Ontsluiting voor auto’s niet gerealiseerd moet worden dan zijn de PvdD, de SP, Lijst Sanders en Amersfoort 2014 het volop met u eens. De PvdA is ook kritisch op de voortzetting van dit project. Pro Rail zou volgens de PvdA de tunnel moeten uitvoeren. Het CDA is voor een zorgvuldige afweging van alle argumenten. GL en D66 overwegen dat nu stoppen grote financiële consequenties heeft zodat moet worden gezocht naar een zo goed mogelijk vervolg van dit project. PvdA, GrLi en D66 vragen uitdrukkelijk aandacht voor een veilige oversteek voor fietsers en wandelaars.

Hittestress

Bij extreme hitte kunnen mensen en dieren allerlei klachten krijgen en zelfs komen te overlijden. Vooral in steden kan de hitte sterk oplopen. Veel Amersfoortse partijen presenteren in hun verkiezingsprogramma’s plannen om hoogbouw te realiseren om de woningnood tegen te gaan. Hoge gebouwen van steen en beton zonder voortuin of achtertuin dragen bij aan meer hittestress. Slechts een paar partijen besteden aandacht aan hittestress, terwijl dit ook voor Amersfoort een steeds groter probleem zal worden. PvdD, CU en SP noemen hittestress wél en willen maatregelen nemen, zoals vergroening door het planten van bomen en struiken. De PvdD wil bovendien speelnatuur voor de kinderen realiseren en parkeerplaatsen veranderen in groene parkeerplaatsen.

Conclusie

De verschillen tussen de Amersfoortse partijen zijn groot. Sommige partijen besteden veel te weinig aandacht aan de natuur. De meeste partijen besteden redelijk wat aandacht aan de natuur maar het kan beter. Enkele partijen hebben uitgebreide plannen met groen in hun verkiezingsprogramma’s. Het verkiezingsprogramma is de basis van handelen voor politieke partijen in de komende vier jaar. Uiteraard zal niet alles wat staat opgeschreven worden gerealiseerd. Maar als een groen onderwerp niet nu in het verkiezingsprogramma staat genoteerd, dan zal het zeker niet gerealiseerd gaan worden. De keuze is aan u straks in het stemhokje.

Gebruik uw rode potlood straks voor meer groen in Amersfoort!