De RES is de Regionale Energie Strategie. Om snel over te kunnen schakelen op duurzame energie zoekt de RES regio Amersfoort naar plekken waar windturbines en zonneweiden kunnen worden aangelegd. Wil je meer weten over de RES, klik dan hier voor een filmpje: RES Amersfoort

De energietransitie gaat heel wat van ons vragen in de komende jaren:

  • We zullen onze huizen op een andere manier moeten verwarmen (en voor veel betere isolatie moeten zorgen) en anders moeten gaan koken,
  • we zullen onze vervoermiddelen niet meer kunnen voeden met fossiele brandstoffen,
  • onze industrie moet overschakelen op duurzame energiebronnen
  • en, als we verstandig zijn, gaan we ook minder energie gebruiken (en minder verspillen).

Daarnaast zullen de niet fossiele energiebronnen die wij in Nederland het snelst en het efficiƫntst kunnen inzetten (zon en wind) onze omgeving gaan veranderen. En hebben dat ook al gedaan: kijk maar naar onze Ijsselmeerpolders.

Al deze veranderingen vragen aanpassing van ons. We kunnen niet langer wegkijken van zeer verontrustende uitkomsten van internationaal onderzoek. Het IPPC, een internationale samenwerking van klimaatwetenschappers, heeft in augustus 2021 een rapport gepresenteerd dat oproept tot snelle actie om de verdere toename van CO2 in de atmosfeer te stoppen. Een beknopte samenvatting ervan kunt u hier vinden: Samenvatting IPPC rapport augustus 2021.

Milieudefensie Amersfoort is voor het gebruik van zonne- en windenergie. Dan moeten wel de lusten en lasten op een eerlijke manier worden verdeeld. Dat betekent dat omwonenden van windturbines mee kunnen delen in de opbrengsten van windprojecten (een goed voorbeeld is Soesterwijkwiek, klik hier voor de website van deze organisatie: www.soesterwijkwiek.nl ). En het betekent dat er maatregelen genomen worden om de hinder van windturbines zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het betekent echter niet dat omwonenden een vetorecht krijgen om windenergie te blokkeren: we kunnen namelijk echt niet zonder! Want zon en wind moeten elkaar kunnen aanvullen: als de zon niet schijnt, levert wind vaak voldoende op om de energietoevoer op peil te houden.

Voor zonneweiden geldt dat wij daar voorstander van zijn als alle andere methoden van zonne-energie opwekking zijn gerealiseerd: dus eerst daken van bedrijven, woonhuizen en mogelijk parkeerterreinen vol met zonnepanelen en daarna pas de aanleg van zonneweiden. En als het absoluut noodzakelijk is om verdere CO2 uitstoot te voorkomen, dan geldt hetzelfde: we kunnen niet zonder voldoende alternatieve energiebronnen!