Op 4 juni j.l. was Milieudefensie Amersfoort aanwezig op de Groene Dag, georganiseerd door het CNME, in Amersfoort. De Groene Dag is een jaarlijks terugkerend evenement voor groene organisaties in Amersfoort.

De ecologische voetafdruk verbeeld

In een kraam werd aandacht gevraagd voor de ecologische voetafdruk van geïnteresseerden. Ook werd gevraagd naar tips om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken.

De markt werd bij prachtig prima bezocht.

Een tip onmiddellijk toegepast