De overheid is druk doende te proberen om Lelystad Airport zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Momenteel ligt het geactualiseerde Luchthavenbesluit en bijbehorende MER voor inspraak ter visie. Klik hier voor nadere gegevens.. Milieudefensie Amersfoort heeft op dit Luchthavenbesluit een zienswijze ingediend. Wij hebben ons uitgesproken tegen de ingebruikname van Lelystad Airport voor groot luchtverkeer. De ingebruikname zal grote nadelige effecten hebben op het (woon- en leef)milieu in Flevoland, de Veluwe en stukken van de provincie Utrecht.

Het lijkt wel of de regering het gebruik van het vliegtuig wil stimuleren, terwijl dit vanwege de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen – en de daarmee samenhangende klimaatsverandering – juist zou moeten worden tegengegaan. Daarnaast zal de luchthaven weer enorm veel extra (weg-) verkeer veroorzaken.

Ook u kunt nog tot 21 februari 2019 een zienswijze indienen! U kunt daarvoor (delen van) onze zienswijze gebruiken (klik hier)