Maandelijks komt de kerngroep van Milieudefensie Amersfoort bijeen. Tot voor kort in het Groene Huis van het CNME in park Schothorst, maar nu in verband met Corona via Zoom. We beginnen om 20.00 uur en eindigen vóór 22.00 uur. En meestal is dat de eerste maandag van de maand: hou daarvoor deze agenda in de gaten!

Als je een vergadering graag wilt bijwonen, meld je dan even via ons e-mailadres amersfoort@milieudefensie.nl. Je bent van harte uitgenodigd!

De eerstvolgende vergadering is 1 maart a.s.