Maandelijks komt de kerngroep van Milieudefensie Amersfoort bijeen in het Groene Huis van het CNME in park Schothorst. We beginnen om 20.00 uur en eindigen vóór 22.00 uur. En meestal is dat de eerste maandag van de maand: hou daarvoor deze agenda in de gaten!

Als je een vergadering graag wilt bijwonen, meld je dan even via ons e-mailadres amersfoort@milieudefensie.nl. Je bent van harte uitgenodigd!

De eerstvolgende vergadering is 6 maart a.s.

De volgende vergaderdata zijn:

  • 3 april
  • 8 mei (let op! dit is niet de eerste, maar de tweede woensdag in mei)
  • 5 juni.