Vandaag is begonnen met de kap van 1500 bomen voor de Westelijke Ontsluiting. Een ontluisterend gezicht en voor Amersfoort een dieptepunt voor wat betreft de aantasting van het milieu! Zowel door het nog verder faciliteren van het autoverkeer, door de voorbeeldfunctie die de gemeente naar haar inwoners heeft voor behoud van imposant groen, als door de direct aantasting van de flora en fauna aan de rand van de stad. Zie hier een filmpje van de bomenkap.

Milieudefensie Amersfoort heeft zich de afgelopen jaren meerdere malen uitgesproken tegen de aanleg van deze volstrekt nutteloze weg. De weg van niets naar nergens, die er alleen maar moest komen omdat er een pot geld klaarlag, maar waarbij nut en noodzaak van aanleg nooit is aangetoond. Wij beloven u bij onzalige verkeersplannen in de toekomst van deze niet meer zo groene gemeente weer in het geweer te zullen komen!

Het enige advies wat wij aan milieuvriendelijke en weldenkende inwoners van Amersfoort kunnen geven is de partijen die deze weg hebben gewild bij toekomstige verkiezingen bij hun keuze af te rekenen.