Amersfoort had een prachtige singel, die in de jaren 50 is gedempt. En waar een vierbaans verkeersader is aangelegd. De ouderen onder ons zullen zich dat nog kunnen herinneren.
De stad Utrecht heeft het goede voorbeeld gegeven: een gedempte singel weer uitgegraven en gemotoriseerd verkeer teruggedrongen.
Milieudefensie Amersfoort denkt dat zoiets ook in Amersfoort kan. Nu de binnenstad verkeersluw is gemaakt zou zoiets ook met de Stadsring kunnen gebeuren. De bijgaande artist impression laat zien hoe mooi het kan worden!
Wij roepen de gemeenteraad op om de haalbaarheid te onderzoeken. Bijkomende voordelen zijn vermindering van het gemotoriseerde verkeer en het duurzaam bufferen van water.