Amersfoort had een prachtige singel, die in de jaren 50 is gedempt. Er is toen een vierbaans verkeersader aangelegd met de naam Stadsring. De ouderen onder ons zullen zich dat nog kunnen herinneren.

Steeds meer steden in binnen- en buitenland realiseren zich dat die veranderingen van stadscentra een negatieve invloed hebben gehad:

  • Toenemend autoverkeer
  • Toenemende overlast van geparkeerde auto’s
  • Geluidshinder
  • Luchtvervuiling
  • Verdwijnen stedelijk groen
  • Verdwijnen van opslagmogelijkheid hemelwater
  • Vernietiging van stadsgezichten.

Zij hebben stappen gezet om de oude situatie (deels) te herstellen. In onze omgeving heeft de stad Utrecht het goede voorbeeld gegeven: een gedempte singel weer uitgegraven en gemotoriseerd verkeer teruggedrongen.

Milieudefensie Amersfoort en de Stichting (Burgerinitiatief) Van Ring Naar Park (zie ook hun website) denken dat zoiets ook in Amersfoort kan. Nu de binnenstad verkeersluw is gemaakt zou ook de Stadssingel weer in oude luister kunnen worden teruggebracht. De bijgaande artist impression laat zien hoe mooi het kan worden!

Het initiatief om de Stadsring weer groen/blauw te maken is nu ongeveer drie jaar geleden gedaan. Er is een succesvolle proefafsluiting van de Stadsring geweest, maar het blijft nu erg stil!

Wij roepen de gemeenteraad op om actie te ondernemen en met gedetailleerde plannen te komen!