Milieudefensie Amersfoort werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Wilde Bijen

Je kent vast de honingbij, die door mensen gehouden wordt in een bijenkast of korf, waarin honing wordt gemaakt. Maar wist je dat er zijn veel meer soorten bijen zijn? ...

Lees meer
wilde bijen
Bezwaar ingediend tegen Zonneweide naast Meander

Bezwaar ingediend tegen Zonneweide naast Meander

De gemeente Amersfoort wil op het grote weiland naast het Meander Ziekenhuis een zonneweide aanleggen. Op zich een goed plan: alles moet uit de kast worden gehaald om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en zonne-energie is een milieuvriendelijke manier om...

Toekomstfonds Amersfoort

Toekomstfonds Amersfoort

Amersfoort wil voor 2030 CO2 neutraal zijn. En wil daarbij financieel bijspringen! Toekomstfonds Amersfoort Heeft u een (concreet) initiatief dat bijdraagt aan minder CO2 in Amersfoort? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie uit het Toekomstfonds. Tot 1...

Westelijke Ontsluiting, het doek is gevallen!

Westelijke Ontsluiting, het doek is gevallen!

Vandaag is begonnen met de kap van 1500 bomen voor de Westelijke Ontsluiting. Een ontluisterend gezicht en voor Amersfoort een dieptepunt voor wat betreft de aantasting van het milieu! Zowel door het nog verder faciliteren van het autoverkeer, door de voorbeeldfunctie...

Uitbreiding Lelystad, slecht idee!

Uitbreiding Lelystad, slecht idee!

De overheid is druk doende te proberen om Lelystad Airport zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Momenteel ligt het geactualiseerde Luchthavenbesluit en bijbehorende MER voor inspraak ter visie. Klik hier voor nadere gegevens.. Milieudefensie Amersfoort heeft op dit...

Brief over Parkeer & Fiets – concept aan B&W Amersfoort

Brief over Parkeer & Fiets – concept aan B&W Amersfoort

In het Verkeer- en Vervoersplan van de gemeente Amersfoort staat een paragraaf over Park & Bike in combinatie met Openbaar vervoer. Ook in het huidige Coalitieakkoord is dit concept opgenomen. Samen met de Fietsersbond Amersfoort heeft Milieudefensie Amersfoort...

Meer informatie

Contact

Milieudefensie Amersfoort
Ed Palmboom

Blijf op de hoogte

 Facebook LinkedIn Youtube

Milieudefensie Amersfoort is onderdeel van Milieudefensie