De gemeente Amersfoort is samen met Prorail en NS gestart met een project om de stalling van fietsen bij NS station Amersfoort te verbeteren. Voor Milieudefensie Amersfoort is dit belangrijk omdat wij het gebruik van de fiets willen stimuleren als voor-transportmiddel naar het openbaar vervoer.

Hoe beter het voortransport voor de spoorwegen is geregeld, hoe meer mensen gebruik zullen willen maken van de trein. En de trein is een veel milieuvriendelijker alternatief dan de auto. Voor Milieudefensie Amersfoort dus reden om zich ook in de inspraak voor het verbeteren van de stallingsmogelijkheden voor fietsen op Station Amersfoort te mengen.

Uitgangspunt van MDA is dat de stalling zo dicht mogelijk bij het station, veilig, liefst gratis en kwalitatief goed wordt gerealiseerd.

Op de website van de gemeente Amersfoort staan de alternatieven die nu doorgerekend worden weergegeven. Milieudefensie Amersfoort heeft een voorkeur voor vergroting van de stalling onder het voorterrein, eventueel in combinatie met de bestaande kelders onder de stationsgebouwen. Waarbij het mogelijk blijft kortdurend de fiets te stallen voor mensen die een boodschap bij één van de winkeltjes in het station willen doen.