Het is gebleken dat de aanleg van de WO te duur wordt. Daarom is het project WO uit de coalitieafspraken van de gemeente Amersfoort geschrapt. Er Is toch zoveel natuur vernietigd bij de voorbereiding van de aanleg, dat natuurcompensatie noodzakelijk is. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de weg in de toekomst toch wordt aangelegd (wij zullen ons daar natuurlijk tegen blijven verzetten!). Ook daarvoor is de natuurcompensatie noodzakelijk.

Voor de natuurcompensatie is een brede strook grond naast de Melksteeg, net binnen de gemeente Soest aangewezen. Wij zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd of er dan ook werkelijk iets gebeurt. Daarom hebben wij het compensatiegebied bezocht. Bijgevoegde foto’s zijn daar gemaakt: er staat een enorm bord dat de gemeente Amersfoort en Rijkswaterstaat hier gezamenlijk natuur compenseren. En er worden daadwerkelijk bomen geplant en er worden veranderingen in het landschap aangebracht.

In juli 2023 hebben wij het compensatie gebied weer bezocht. Onderstaande foto’s zijn toen genomen. Er zijn boompjes en struiken geplant en de werkzaamheden zijn afgerond. Als je goed kijkt kun je de bomen op de foto’s zien.

Wij vragen ons wel af of hiermee een voldoende compensatie is gerealiseerd: honderden volwassen bomen zijn in het project gekapt. Die realiseerden een aanzienlijke CO2 opname. Dat zal door de huidige compensatie nimmer gerealiseerd worden!

 

We houden u verder op de hoogte.