Nieuwste klimaatscenario’s KNMI zijn uit!  

Als onze huidige wereldwijde (hoge) uitstoot zo doorgaat dan zijn we hard op weg naar Nederlandse zomers met temperaturen in de stad die kunnen oplopen tot 50°C.  Droge zomers met temperaturen rond de 40°C komen dan regelmatig voor, terwijl we nu pas 1 maal een overschrijding van 40°C  hebben meegemaakt!  En de zeespiegel zal in 2100 gestegen zijn tot in ieder geval een 0,5 tot 1 meter, maar 2,5 meter stijging is ook mogelijk.  In dit korte filmpje schetst het KNMI de 2 uitersten van de 4 scenario’s wat temperatuur en neerslagpatroon/ zeespiegelstijging betreft: https://youtu.be/3DCIzLbAvz8 

De meest doeltreffende manier om alle ellende te voorkomen is een drastische reductie van onze uitstoot aan broeikasgassen. Als dat lukt belanden we in het lage uitstootscenario en blijven de klimaatveranderingen beperkt en kunnen we feedback-effecten voorkomen zoals het versneld afsmelten van de poolkappen of stilvallen van de straalstroom. Om niet in treurnis te vervallen verwijst de site van KNMI naar manieren om je eigen uitstoot te verminderen..  Misschien kom je nog iets tegen waar je mee aan de slag wil!  

Nog meer weten over de klimaatscenario’s ga dan naar:  

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-23-klimaatscenario-s