Milieudefensie voert actie tegen grote vervuilende bedrijven. Shell en ING hebben al met rechtszaken te maken om hun te dwingen hun beleid klimaat- en toekomstbestendig te maken. Friesland Campina is één van de dertig bedrijven die Milieudefensie daarover heeft aangeschreven. Milieudefensie Amersfoort houdt Friesland Campina scherp in de gaten, aangezien het hoofdkantoor van Friesland Campina in onze stad staat. Daarbij hebben Extinction Rebellion en Grootouders voor het Klimaat zich aangesloten zodat we nu kunnen spreken van een ‘klimaatcoalitie Amersfoort’. Op vrijdag 12 april gingen we in gesprek met Friesland Campina over hun klimaatplannen.

Lees hieronder verder!

 

De voorbereiding

We hadden ons goed ingelezen: jaarverslagen bestudeerd, artikelen gelezen over melkproductie hier en in andere landen, veel over (kringloop)landbouw. We wisten alles over scope 1, 2 en 3. We hadden vragen voorbereid, bedacht welke antwoorden we konden verwachten, besproken hoe we zouden reageren, en welke acties Friesland Campina kon verwachten als we geen bevredigende antwoorden op onze vragen zouden krijgen.

Kringloop landbouw

Na een presentatie van Mireille Einwachter, Chief Sustainability Officer bij Friesland Campina, vuurden wij onze vragen af. Over het algemeen kregen we op alle vragen heldere, eerlijke antwoorden. Friesland Campina is een organisatie die bestaat uit melkveehouders, en dat zijn niet alleen maar ‘boze boeren die met trekkers naar het Malieveld gaan’. Er zijn best al de nodige boeren die bezig zijn met veranderingen om tot kringlooplandbouw te komen. Het merendeel van de boeren is echter nog niet zo ver, en Friesland Campina hoopt deze grote groep over de streep te trekken door met een aantal voorbeeldboeren samen te werken en daarin te investeren.

Wij vinden dat die ontwikkeling veel te langzaam gaat: Friesland Campina zou veel meer moeten investeren in deze proefbedrijven.

Klimaatbewuster produceren

Friesland Campina stimuleert ook boeren klimaatbewuster te produceren door hen te belonen voor bijv. weidegang, type voer, minder mest, etc. Er is een bepaalde ondergrens waar boeren aan moeten voldoen om überhaupt vergoeding voor hun melk te kunnen krijgen. Er is echter geen stok achter de deur: als een boer niet mee wil doen heeft dat onvoldoende consequenties.

Wij denken dat een proactieve houding van Friesland Campina tot snellere veranderingen kan leiden.

De export

Friesland Campina ontkent dat er nog steeds veel export van melkproducten naar Azië en Afrika plaatsvindt, maar wijst erop dat het zwaartepunt van de export binnen Europa ligt. Wat de vraag oproept of het wel noodzakelijk is dat in ons overbevolkte land ook zoveel koeien moeten leven om Europa van melk(producten) te voorzien. Met als consequentie grote hoeveelheden veevoer die moeten worden geïmporteerd uit Zuid Amerika en Nederland, dat geconfronteerd wordt met enorme mestoverschotten.

Wij vinden dat Friesland Campina voornamelijk voor de Nederlands markt moet produceren, waarbij een overgang moet plaatsvinden naar minder dierlijke producten en meer plantaardige.

Conclusie

We blijven bezorgd over de toekomst van Friesland Campina. Er liggen plannen en er zijn voornemens, maar we zien niet hoe Friesland Campina de Parijsdoelen van 2050 gaat halen. Er zullen linksom of rechtsom veel minder koeien in Nederland gehouden moeten worden. Iets wat Friesland Campina ook erkent, maar waar zij geen beleid op voert.

Hoe nu verder?

We hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven.

Tot slot heeft de delegatie van Grootouders voor het Klimaat (mede namens de rest) een ‘stoel van de toekomst’ aangeboden. Want daar doen we het voor: voor een toekomst voor onze (klein)kinderen en voor al het andere wat leeft. Die toekomst zit voortaan ook aan tafel.