Het valt in deze wintermaanden op dat de hoeveelheid kunstlicht op sportvelden binnen de gemeente enorm groot is. Elke club met buitensport activiteiten heeft wel lichtmasten. De energie die hier gebruikt wordt moet enorm zijn!
Milieudefensie Amersfoort verwacht dat hier heel veel milieuwinst te halen is door ledverlichting toe te passen. En het plaatsen van zonnepanelen kan bijdragen aan een veel betere energie-efficiëntie. Daarnaast is hiermee ook veel geld te besparen!

Er zijn in de sportwereld goede voorbeelden (“best practices”) over de energiebesparing door het toepassen van energiezuinige systemen en door opwekking. Zie ook hier.
We zullen sportclubs en gemeente benaderen om deze goede voorbeelden op te volgen.