Het college van Burgemeester en Wethouders heeft plannen met de mobiliteit in Amersfoort. In samenspraak met de inwoners worden deze plannen verder uitgewerkt. Het belangrijkste doel is de mobiliteit ondanks de groei van de stad in goede banen te leiden, waarbij veel aandacht is voor leefbaarheid en klimaatadaptatie.

Lees hieronder verder.

 

Autoverkeer terugdringen

Om Amersfoort een bereikbare, leefbare stad te laten worden/blijven, zal de automobiliteit moeten worden beperkt. Dat betekent dat de alternatieven voor autoverkeer verbeterd moeten worden, terwijl op plekken waar nieuwbouw wordt gepleegd de parkeernorm zal worden verlaagd. Over een aantal jaren verspreid zal op steeds meer plekken in de stad betaald parkeren worden ingevoerd, waarbij meer auto’s per woning progressief zwaarder worden belast. Als gevolg van de lagere parkeernorm komt ruimte vrij en zal meer groen worden aangeplant, waardoor hittestress wordt tegengegaan en waterberging makkelijker kan worden gerealiseerd. De gemeente wil graag de Stadsring vergroenen maar ziet vooralsnog geen mogelijkheden om deze (gedeeltelijk) af te sluiten. Milieudefensie Amersfoort blijft er voorstander van de vergroening van de Stadsring!

Fietsverkeer stimuleren

Met het terugdringen van het autoverkeer ontstaat ook meer ruimte voor de fiets. En omdat overal de maximum snelheid binnen de bebouwde kom op 30 km/uur zal worden gebracht wordt fietsen ook veiliger. Een fijnmazig fietsnetwerk wordt over de stad uitgelegd. Bezoekend verkeer van buiten de stad wordt opgevangen op hubs waar overgestapt kan worden op OV of (deel-) fiets.

Andere maatregelen

Alle delen van de stad moeten bereikbaar blijven. Daarom zijn andere maatregelen die de gemeente neemt:

  • Stimuleren Openbaar Vervoer
  • Stimuleren deelvervoer
  • Optimaliseren wandelroutes

Standpunt Milieudefensie Amersfoort

Wij zijn erg enthousiast over de plannen die het Amersfoortse College heeft ontvouwd en waar zij de inwoners van Amersfoort zoveel mogelijk bij wil betrekken. We zullen ze daar alle steun bij geven!