winkeldeurenactie op 13 januari 2024

We moeten van fossiele energie af om verdere klimaatopwarming te voorkomen. Dat kan door ons energieverbruik te verminderen. Om die reden isoleren steeds meer mensen hun huizen, bedrijfsruimten, kantoren en winkels. Maar wat heeft beter isoleren voor zin, als je de voordeur wagenwijd open laat staan, zoals veel winkeliers plegen te doen? Dat vroegen wij ons bij Milieudefensie Amersfoort ook af. En daarom besloten we als Milieudefensie Amersfoort tot actie over te gaan.

Om een indruk te krijgen van het aantal winkeliers dat hun deuren open of dicht had, hebben vier leden van Milieudefensie Amersfoort op zaterdagochtend 13 januari een telling uitgevoerd in de Langestraat, de Utrechtsestraat en de Arnhemsestraat (winkelgebied). En net als vorig jaar verdienen de winkeliers op De Kamp en de Krommestraat een groot compliment omdat zij praktisch allemaal hun winkeldeuren dicht hadden (zij zijn overigens niet in onderstaande tabel opgenomen).

De resultaten van de telling van dit jaar en van vorig jaar zijn hieronder weergegeven. De weersomstandigheden waren toen vergelijkbaar met die van dit jaar: een paar graden boven nul en min of meer droog weer.

Hieronder een overzicht van de resultaten in maart 2023 en nu, in januari 2024:

Aantal mrt ‘23 Percentage mrt ‘23 Aantal jan ‘24 Percentage jan ‘24
Winkeldeuren dicht 55 35% 96 61%
Winkeldeuren open 101 65% 60 39%

Tot onze blijdschap zien we dat een flink groter aantal winkels de deuren helemaal dicht had! We zijn blij met en voorzichtig optimistisch over dit resultaat.En we hopen dat alle winkeliers uiteindelijk het voorbeeld van de winkeliers op de Kamp en in de Krommestraat gaan volgen!

Met de winkeliers die hun deuren (deels) open hadden zijn gesprekken gevoerd en werden een flyer en een winkelbordje met de tekst “Welkom, we zijn open”‘ overhandigd. Een aantal winkeliers reageerde met sympathie op de actie. Zeker bij het winkelpersoneel dat een verbod van het hoofdkantoor was opgelegd om de winkeldeuren  ondanks de koude te sluiten. Zij vertelden over het feit dat zij door de kou vaak met ziekte bij het winkelpersoneel te maken hadden. Zij moedigden ons zelfs aan om hun hoofdkantoor te benaderen met onze actie. De hoofdkantoren van Hema, Rituals, Food Locker, Pipoos, Esprit, Scotch & Soda, America Today en Snipes kunnen dan ook een mail verwachten met het verzoek om hun beleid op dit punt te herzien.

Andere winkeliers – vaak kledingzaken – verklaarden de keuze voor een half of helemaal geopende winkeldeur met het argument: ‘Als de deur dicht is kost me dat veel klanten, zeker op zaterdag’. Verschillende winkeliers gaven aan dit wel eens uitgeprobeerd te hebben, met flink omzetverlies tot gevolg. Zo moet een snoepwinkel het hebben van de impulsaankopers die gelokt worden door de zoete lucht en zorgt het makkelijk binnenlopen in de kledingzaak ervoor dat de winkel voller lijkt en zo nieuwe klanten aantrekt. Een ander gegeven argument is dat klanten het gewend zijn dat de deur open staat. Deze winkeliers nemen de extra energiekosten voor lief, want die wegen voor hun op tegen de extra inkomsten door het open houden van de deur.

Landelijk onderzoek uitgevoerd door InRetail spreekt deze ervaring van de Amersfoortse winkeliers tegen: zij constateren geen omzetverlies bij winkels in Amsterdam en Antwerpen, die hun deuren vorig jaar dicht hielden wegens de koude en de hoge stookkosten. Misschien is dat net als de winkelier van een kledingzaak die haar deur dicht had vertelde:’ “Mensen raken er langzaam aan gewend dat de winkeldeuren dicht zijn. Ik denk dat ik misschien 1 op de 10 klanten misloop nu ik de deur dicht heb. Maar ik heb ook minder stookkosten en ik vind het veel fijner dat het nu warm is in de winkel”. En als iedereen de deur dicht doet (zoals het in goede oude tijden ongetwijfeld was), dan vervallen de eerdergenoemde argumenten waarschijnlijk en wordt er uiteindelijk echt energie bespaard!

Een andere categorie winkels is degene die om een technische reden de deur open had staan, bij voorbeeld omdat deze vanzelf open draaide als je de deur op een kiertje zette of de deur meteen in het slot viel en dan alleen met een sleutel of van binnen uit geopend kon worden. En het toppunt waren de winkels die helemaal geen deur hadden! Daar was, na opening van het rolluik, een groot gat waar een deur had moeten zitten! In deze winkels leed het personeel de meeste kou. En van het voorkomen van energieverspilling is in dat geval al helemaal geen sprake! Verschillende winkeliers gaven aan dat het vervangen of inzetten van deuren vaak te kostbaar was, of meer bij de verhuurder lag dan bij de huurder van het winkelpand

Vermakelijk waren de winkels die een bordje op de deur hadden met de tekst ‘De deur is dicht maar we zijn open’ (of iets soortgelijks) ….. maar waar de deur dan wel wagenwijd open stond!

Conclusie:

  1. Steeds meer winkels realiseren zich dat stookkosten hoog zijn en een gesloten winkeldeur dus bespaart op de kosten. Interessant is dat een blower (luchtgordijn) niet gezien wordt als stookkosten, omdat deze veelal elektrisch zijn (stookkosten worden geassocieerd met gasverbruik)
  2. Het winkelpersoneel heeft de deur het liefst dicht, vanwege kou, ziek worden of energiebesparing, maar het hoofdkantoor is hier dikwijls op tegen
  3. Een  aantal winkeliers heeft de winkeldeur open  vanuit de overtuiging dat dit beter is voor de omzet dan een gesloten winkeldeur
  4. Als niet alle winkeliers in overleg (of door regelgeving gedwongen) hun winkeldeuren sluiten, blijft er een ongelijkheid tussen winkels met gesloten deuren en winkels met openstaande deuren.

Wij pleiten daarom voor een gezamenlijke aanpak door winkeliersverenigingen. En we denken dat een beleid van de gemeente om de winkels (met zachte dwang) te bewegen tot het sluiten van alle winkeldeuren in de winkelgebieden zal helpen. Daarbij zou dan eventueel nog gekeken kunnen worden bij welke temperaturen de deuren dicht zouden moeten zijn.

Hieronder een paar voorbeelden van aangetroffen deuren en een speciaal bord op straat dat aangeeft dat de winkel echt open is.