In het Verkeer- en Vervoersplan van de gemeente Amersfoort staat een paragraaf over Park & Bike in combinatie met Openbaar vervoer. Ook in het huidige Coalitieakkoord is dit concept opgenomen.

Samen met de Fietsersbond Amersfoort heeft Milieudefensie Amersfoort een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad gestuurd om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen. Wij hopen met deze brief dat er spoedig een pilot zal starten om aan te tonen dat het concept het autogebruik binnen de stad kan inperken.

De brief is hier te bekijken: 20190115 PenF_brief Fietsersbond en MDA

En het artikel in het AD:https://www.ad.nl/amersfoort/aan-rand-van-de-stad-overstappen-op-fiets~a91f19a0/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web